Navigatie

Site navigatie

Fonetisch Symbool

Fonetische symbolen zijn de symbolen voor het opnemen van fonemen en zijn de markeringssymbolen voor fonemen. Het formuleringsprincipe is: een foneem wordt vertegenwoordigd door slechts één fonetisch symbool, en een fonetisch symbool vertegenwoordigt niet slechts één foneem (een diftong bestaat uit 2 fonemen). Engelse fonetische symbolen zijn de symbolen die de uitspraak van het Engels registreren, en elk Engels woordenboek zal een dergelijk symboolsysteem hebben. Het IPA fonetische symbool is het internationale standaard fonetische symbool, het DJ-fonetische symbool is het Brits-Engelse internationale fonetische symbool en het KK-fonetische symbool is het Amerikaanse Engelse internationale fonetische symbool. Britse traditionele fonetiek gelooft dat: Engels heeft 48 fonemen, één foneem komt overeen met één fonetisch symbool, dus er zijn 48 (Engelse) internationale fonetische symbolen.

Klinker Klinker Voorste klinker
 • /i:/
 • /ɪ/
 • /e/
 • /æ/
Middelste klinker
 • /ɜ:/
 • /ə/
 • /ʌ/
Achter klinker
 • /u:/
 • /ʊ/
 • /ɔ:/
 • /ɒ/
 • /a:/
Tweeklanken Open en sluit diphthongs
 • /eª/
 • /a)
 • /ɔɪ/
 • /aʊ/
 • /əʊ/
Geconcentreerde diphthong
 • /ɪə/
 • /eə/
 • /ʊə/
Medeklinker Plosief Stemloze medeklinker
 • /p/
 • /t/
 • /k/
Stemmige medeklinkers
 • /b/
 • /d/
 • /g/
Fricatief Stemloze medeklinker
 • /f/
 • /s/
 • /ʃ/
 • /θ/
 • /h/
Stemmige medeklinkers
 • /v/
 • /z/
 • /ʒ/
 • /ð/
 • /r/
Fricatief Stemloze medeklinker
 • /t)
 • /tr/
 • /ts/
Stemmige medeklinkers
 • /dʒ/
 • /dr/
 • /dz/
Nasale (Stemmige medeklinkers)
 • /m/
 • /n/
 • /ª/
Tong (Stemmige medeklinkers)
 • /l/
Semi-klinker (Stemmige medeklinkers)
 • /j/
 • /w/

Engels alfabet

Responsive image