การนำทาง

การนำทางไซต์

สัญลักษณ์การออกเสียง

สัญลักษณ์การออกเสียงคือสัญลักษณ์สําหรับการบันทึกการออกเสียง และเป็นสัญลักษณ์การทําเครื่องหมายสําหรับ phonemes หลักการกําหนดคือ: phoneme จะแสดงด้วยสัญลักษณ์การออกเสียงเพียงตัวเดียวและสัญลักษณ์การออกเสียงไม่เพียง แต่แสดงถึง phoneme เดียว (diphthong ประกอบด้วย 2 phonemes) สัญลักษณ์การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ที่บันทึกการออกเสียงภาษาอังกฤษและพจนานุกรมภาษาอังกฤษทุกตัวจะมีระบบสัญลักษณ์ดังกล่าว สัญลักษณ์การออกเสียง IPA เป็นสัญลักษณ์การออกเสียงมาตรฐานสากล สัญลักษณ์การออกเสียง DJ เป็นสัญลักษณ์การออกเสียงสากลแบบอังกฤษของอังกฤษ และสัญลักษณ์การออกเสียง KK เป็นสัญลักษณ์การออกเสียงสากลแบบอเมริกันอังกฤษ การออกเสียงแบบดั้งเดิมของอังกฤษเชื่อว่า: ภาษาอังกฤษมี 48 phonemes หนึ่ง phoneme สอดคล้องกับสัญลักษณ์การออกเสียงหนึ่งดังนั้นจึงมี 48 (ภาษาอังกฤษ) สัญลักษณ์การออกเสียงระหว่างประเทศ

สระ สระ สระด้านหน้า
 • /i:/ /2019-02
 • /ɪ/
 • /e/ /e/ /ว่ากล่าว
 • /æ/ /2019-02
สระกลาง
 • /ɜ:/
 • /ə/
 • /ʌ/
สระถอยหลัง
 • /u:/ /2019-02
 • /ʊ/
 • /ɔ:/
 • /ɒ/
 • /a:/ // /a
Diphthongs (ดิพท์ฮงส์) diphthongs เปิดและปิด
 • /eɪ/ eɪ/
 • /aɪ/ aɪ/
 • /ɔɪ/
 • /aʊ/ aʊ/
 • /əʊ/
หัวน้ําเข้มข้น
 • /ɪə/
 • /eī/ /ว่า
 • /ʊə/
ปยัญจี้ พรูส ปยัญสังสังหลไร้เสียง
 • /p/ /p/ // /p/
 • /t/
 • /k/ /k/ // /2
ปยัญสังสังหลที่เปล่งเสียง
 • /ข/
 • /d/ /d/ // -2
 • /g/ /g/ // -2
Fricative (ฟรีเซียว) ปยัญสังสังหลไร้เสียง
 • /f/ ///07-
 • /s/ -
 • /ʃ/
 • /θ/
 • /h/ /h/ // /2
ปยัญสังสังหลที่เปล่งเสียง
 • /v/ /v/
 • /z/ // เพื่อ
 • /ʒ/
 • /ð/ /2019-02
 • /r/ /r/ -201
Fricative (ฟรีเซียว) ปยัญสังสังหลไร้เสียง
 • /tʃ/ tʃ/
 • /tr/
 • /ts/ /s/ /s/ (ส.ส
ปยัญสังสังหลที่เปล่งเสียง
 • /dʒ/ dʒ/
 • /dr/ //02-0
 • /dz/ /dz/ /dz/ /d
จมูก (พยัญดูเสียง)
 • /m/ (เดือน)
 • /n/
 • /ŋ/ ŋ/
ลิ้น (พยัญดูเสียง)
 • /l/ /10-02
กึ่งสระ (พยัญดูเสียง)
 • /j/ // // /หรือ
 • /w/

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

Responsive image