Dict.Wiki

Hỗ trợ dịch trực tuyến bằng 177 ngôn ngữ bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Đức và tiếng Pháp...

  WORD OF THE DAY

  bibliophile

  [ˈbɪblɪəˌfaɪl]

  • 1.a person who loves or admires books, esp. for their style of binding, printing, etc.
  • 2.a collector of books
  • 3.a person who collects or is fond of books

  Gửi Word mới nhất

  Tìm kiếm nóng

  Từ điển tiếng anh trực tuyến

  • Chuyển đổi ngôn ngữ

  Phân tích từ vựng

  Câu chuyện tiếng anh