Mục lục

Điều hướng Trang web

Dấu ngữ âm

Sử dụng phiên bản mới nhất của bảng chữ cái ngữ âm DJ trong Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế (IPA) để đánh dấu tất cả các từ tiếng Anh trong từ điển với các phát âm tiếng Mỹ và tiếng Anh. Có 47 âm vị trong bộ ký hiệu ngữ âm này, bao gồm 23 nguyên âm và 24 phụ âm.

Phiên âm:

ɪ
ʊ
ʌ
ɒ
ə
E
Æ
 
I
U
           
ɑː
ɔː
ɜː
     
ɪə
ʊə
ɔɪ
əʊ
       
     

Phụ âm(24)

P
T
K
F
θ
S
ʃ
B
D
G
V
ð
Z
ʒ
M
N
ŋ
H
L
R
W
J

Về phiên âm DJ:

Ký hiệu ngữ âm DJ, còn được gọi là Ký hiệu ngữ âm Jones, thường được gọi là Biểu tượng ngữ âm quốc tế tiếng Anh, tác giả là nhà ngữ âm người Anh Daniel Jones (1881-1967). Năm 1917, ông biên soạn từ điển phát âm tiếng Anh "English Pronouncing Dictionary" dựa trên IPA. Từ điển), từ điển này sau đó đã trở thành một mô hình. Các ký hiệu ngữ âm DJ thường được sử dụng để đánh dấu cách phát âm tiếng Anh, vì vậy nhiều người lầm tưởng rằng các biểu tượng ngữ âm DJ được sử dụng đặc biệt cho các ký hiệu ngữ âm tiếng Anh của Anh. Trên thực tế, ký hiệu ngữ âm DJ là một loại ký hiệu ngữ âm quốc tế, cũng có thể được sử dụng để đánh dấu cách phát âm của Mỹ.

Về phiên âm KK:

Ký hiệu ngữ âm KK cũng là một loại ký hiệu ngữ âm quốc tế. Nó là biểu tượng ngữ âm được sử dụng trong "Từ điển phát âm tiếng Anh Mỹ" (Từ điển phát âm tiếng Anh Mỹ). Kenyou và Thomas A. Knott cùng nghiên cứu nó. Vì họ của hai tác giả đều bắt đầu bằng K, các ký hiệu ngữ âm được sử dụng trong từ điển này thường được gọi là ký hiệu ngữ âm KK.

Hầu hết các ký hiệu được sử dụng trong các ký hiệu ngữ âm KK phù hợp với IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế), nhưng các biểu tượng được đơn giản hóa. Ví dụ, diphthong o dài của "toe" chỉ được biểu thị bằng một /o/ thay vì /oʊ/, diphthong e dài của "may" chỉ được biểu thị bằng một /e/, không phải /eɪ/.